Szkolenie WRES W Nowe technologie dla ngo

                       

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:frso@frso.pl, www.frso.pl, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

 

SZKOLENIE

Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu 21 lipca 2022

Temat szkolenia: Nowe technologie dla ngo

Informacje o osobie uczestniczącej

Informacje o osobie uczestniczącej

Prosimy podać przynajmniej jeden z telefonów (komórkowy lub stacjonarny) do kontaktu bezpośredniego z osobą uczestniczącą w szkoleniu.

Klauzule:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu mnie do udziału w Projekcie. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach niezbędnych do realizacji projektu i jego dokumentacji, w tym sprawozdań do Instytucji Wdrażającej. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.