Lista szkoleń

Koniec rejestracji Rozpoczęcie szkolenia Zakończenie szkolenia Rodzaj wydarzenia
Szkolenie regionalne RODO w org. pozarządowej oraz "Jak spieniężyć towary lub usługi bez prowadzenia działalności gospodarczej" - 20 - 21 listopada 2019 20.11.2019 20.11.2019 - 09:00 21.11.2019 - 17:00 Szkolenie Fimango