Formularz zgłoszenia do VI edycji Sieci Doradców Lokalnych

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.
 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych

w ramach projektu „Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biuro FRSO: ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:fimango@frso.pl, www.frso.pl

 

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z regulaminem Sieci Doradców Lokalnych.

 

Zgłaszam udział w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych (4 sesje szkoleniowe):

  • I sesja - 4 spotkania online (4h) 4-7 kwietnia 2022
  • II sesja - 4 spotkania online (4h) 9-12 maja 2022
  • III sesja stacjonarna* - 6-8 czerwca 2022
  • IV sesja stacjonarna* -  7-9 września 2022

*Do potwierdzenia w późniejszym czasie.

 

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną, powyższe terminy mogą ulec niewielkiej zmianie.