Szkolenie Fimango „Pracownicze plany kapitałowe - obowiązki organizacji” - 26 marca 2021

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail: fimango@frso.pl, www.frso.pl

SZKOLENIE OTWARTE

Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu 26 marca 2021.

Temat szkolenia: Pracownicze plany kapitałowe - obowiązki organizacji.

 

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z klauzulą RODO dotyczącą szkoleń online.