Formularz zgłoszenia do V edycji Sieci Doradców Lokalnych

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych

w ramach projektu „Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biuro FRSO: ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:fimango@frso.pl, www.frso.pl

 

Zgłaszam udział w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych (4 sesje szkoleniowe):

  • I sesja - 4 spotkania online (4h) 9,12,14 oraz 16 kwietnia 2021
  • II sesja - 2 spotkania online (8h) 11 i 12 maja 2021
  • III sesja stacjonarna* - 8-10 września 2021
  • IV sesja - 3 spotkania online (5,5h) 6-8 października 2021

*Do potwierdzenia w późniejszym czasie.

 

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną, powyższe terminy mogą ulec niewielkiej zmianie.

 

Dane uczestnika
Proszę wymienić pełnione w nich funkcje lub sposoby współpracy.
(jeśli ma Pani/Pan doświadczenie, prosimy o podanie szacunkowej liczby godzin, obszarów tematycznych porad, jakie rodzaje podmiotów w nich uczestniczyły – na przykład: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, etc.)
(temat szkolenia, organizator w szczególności prosimy o wskazanie programów realizacyjnych ze środków PAFW np. Fimango itp.)
(prosimy o opisanie jaką wiedzę i umiejętności chce Pani/Pan zdobyć, jakie preferuje Pan/Pani formy edukacji)
(prosimy o opisanie, jak uczestnictwo w zajęciach wpłynie na planowane przez Pana/Panią działania skierowane do organizacji pozarządowych)
Dane organizacji
(prosimy o opisanie oferty, jaką organizacja planuje/kieruje do organizacji pozarządowych)
(prosimy o opisanie planowanych działań, na przykład: uruchomienie punktu doradztwa dla NGO, poszerzenie oferty o doradztwo w zakresie zarządzania finansami, udostępnienie przestrzeni na świadczenie przez doradcę usług, itp.)
(proszę opisać)
Klauzule
Regulamin dostępny na stronie http://bit.ly/regulaminSDL