Formularz zgłoszenia do V edycji Sieci Doradców Lokalnych

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.
 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych

w ramach projektu „Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biuro FRSO: ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:fimango@frso.pl, www.frso.pl

 

Zgłaszam udział w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych (4 sesje szkoleniowe):

  • I sesja - 4 spotkania online (4h) 9,12,14 oraz 16 kwietnia 2021
  • II sesja - 2 spotkania online (8h) 11 i 12 maja 2021
  • III sesja stacjonarna* - 8-10 września 2021
  • IV sesja - 3 spotkania online (5,5h) 6-8 października 2021

*Do potwierdzenia w późniejszym czasie.

 

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną, powyższe terminy mogą ulec niewielkiej zmianie.