Formularz zgłoszenia do IV Edycji Sieci Doradców Lokalnych

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych

w ramach projektu „Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biuro FRSO: ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:fimango@frso.pl, www.frso.pl

 

Zgłaszam udział w cyklu szkoleń dla Doradców Lokalnych (4 sesje szkoleniowe):

  • 26 - 28 lutego 2020
  • 15 - 17 kwietnia 2020
  • 3 - 5 czerwca 2020
  • 9 - 11 września 2020

Powyższe szkolenia odbędą się w Centrum Konferencyjno-Apartamentowym Mrówka na ul.Przekornej 33 w Warszawie.

 

Dane uczestnika
Proszę wymienić pełnione w nich funkcje lub sposoby współpracy.
(jeśli ma Pani/Pan doświadczenie, prosimy o podanie szacunkowej liczby godzin, obszarów tematycznych porad, jakie rodzaje podmiotów w nich uczestniczyły – na przykład: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, etc.)
(temat szkolenia, organizator w szczególności prosimy o wskazanie programów realizacyjnych ze środków PAFW np. Fimango itp.)
(prosimy o opisanie jaką wiedzę i umiejętności chce Pani/Pan zdobyć, jakie preferuje Pan/Pani formy edukacji)
(prosimy o opisanie, jak uczestnictwo w zajęciach wpłynie na planowane przez Pana/Panią działania skierowane do organizacji pozarządowych)
Dane organizacji
(prosimy o opisanie oferty, jaką organizacja planuje/kieruje do organizacji pozarządowych)
(prosimy o opisanie planowanych działań, na przykład: uruchomienie punktu doradztwa dla NGO, poszerzenie oferty o doradztwo w zakresie zarządzania finansami, udostępnienie przestrzeni na świadczenie przez doradcę usług, itp.)
(proszę opisać)
Klauzule
Regulamin dostępny na stronie https://frso.pl/wp-content/uploads/2018/10/regulamin-SDL-2020.pdf