Formularz zgłoszenia na spotkanie KDL 29.11.2016

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:asos@frso.pl, www.frso.pl

SPOTKANIE KLUBU DOJRZAŁEGO LIDERA

"Demokracja i partycypacja w NGO"

Miejsce spotkania: Warszawa, Klubokawiarnia Życie Jest Fajne, Grójecka 68

Data: 29 listopada 2016 r.

Informacje o osobie uczestniczącej

Informacje o osobie uczestniczącej
Klauzule:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w projekcie "Trzeci wiek, druga młodość, pierwsza klasa". Dane będą przetwarzane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą przy ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60 w Warszawie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.