Formularz zapisu na kawiarenkę ASOS 14.12.2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KAWIARENCE

Zgłaszam udział w spotkaniu: Przygotowanie wniosków do miasta - nowe zasady

Termin: 14 grudnia 2016, godz. 10-13

Lokalizacja: ul. Kłopotowskiego 6 lok 61, Warszawa

Prowadzenie Rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

www.frso.pl

Uczestnik/uczestniczka szkolenia
Organizacja